เมษาหน้าร้อนนี้ อพวช. ชวนไปสนุกกับการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ในของเล่นไทย ในนิทรรศการ PLEARN TOY TOWN “วาร์ป...ไป เพลิน LEARN ของเล่นไทย”

เมษาหน้าร้อนนี้ อพวช. ชวนไปสนุกกับการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ในของเล่นไทย ในนิทรรศการ PLEARN TOY TOWN “วาร์ป...ไป เพลิน LEARN ของเล่นไทย”

29-04-2022
PLEARN TOY TOWN 1
PLEARN TOY TOWN2

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมด้วย ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา เปิดตัว นิทรรศการ PLEARN TOY TOWN “วาร์ป...ไป เพลิน LEARN ของเล่นไทย” ที่จะชวนคุณไปสนุกสนานและเพลิดเพลินกับหมู่บ้านของเล่นภูมิปัญญาไทย และชมสุดยอดของเล่นจากทั่วอาเซียน ซึ่งทุกคนจะได้ค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมในอดีต ผ่านการเรียนรู้ในของเล่นไทย นอกจากนี้ ผู้เข้าชมจะได้ทดลอง และประลองฝีมือการประดิษฐ์ของเล่นไทยอย่างสร้างสรรค์พร้อมจินตนาการควบคู่ไปกับการเรียนรู้ ที่จะเสริมสร้างพัฒนาทักษะให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป และสามารถนำไปต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ ๆ ได้ในอนาคต โดยจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 8 – 30 เมษายน 2565 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 5 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ

PLEARN TOY TOWN 3

 

PLEARN TOY TOWN 4


ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “นิทรรศการ PLEARN TOY TOWN “วาร์ป...ไป เพลิน LEARN ของเล่นไทย” เป็นนิทรรศการที่ผู้เข้าชมจะได้เพลิดเพลิน และสนุกสนานไปกับหมู่บ้านของเล่นภูมิปัญญาไทย และได้สัมผัสของเล่นมากมายที่รวบรวมจากทั่วอาเซียน  ซึ่งทุกคนจะได้ค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมในอดีต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชมเกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นไทย ที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ จินตนาการ พร้อมพัฒนาทักษะให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อสามารถนำไปต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ ๆ ได้ในอนาคต ทั้งนี้ นิทรรศการชุดนี้ถือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมส่งเสริมกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับเด็กไทย และประชาชน ได้มองเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ในของเล่นภูมิปัญญาไทยที่คิดค้นโดยคนไทยในอดีตมากยิ่งขึ้น รวมทั้งผลักดันให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่หันมาสนใจชื่นชอบวิทยาศาสตร์ และเปลี่ยนมุมมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก น่าตื่นเต้น น่าเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย ผ่านกิจกรรมสนุกสนานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ถึงความสำคัญของ ‘ของเล่นไทย’ ที่เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนางานในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อีกด้วย”

PLEARN TOY TOWN 5

คุณพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กล่าวว่า “ในด้านการอำนวยความสะดวกในด้านพื้นที่ของการจัดแสดงนิทรรศการฯ ทางศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ถือเป็นพื้นที่สำหรับกลุ่มครอบครัวและกลุ่มวัยรุ่นในการพักผ่อนและการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยเน้นการสร้างชุมชนของกลุ่มคนที่มีความสนใจใกล้เคียงกัน ให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้เวลาว่างร่วมกัน ซึ่งทาง เดอะ สตรีท รัชดา รู้สึกยินดีที่ อพวช. ได้นำนิทรรศการที่เกี่ยวกับของเล่นภูมิปัญญาไทยมาจัดแสดงในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับสังคม และหวังว่าจะเกิดกลุ่มผู้ใช้บริการกลุ่มใหม่ๆ ที่สนใจในด้านศิลปะ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ เข้ามาใช้บริการมากขึ้น ซึ่งถือเป็นช่องทางสร้างความสุขให้เด็ก เยาวชน และกลุ่มครอบครัว ได้สนุกสนานกับวิทยาศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น”

PLEARN TOY TOWN 6

 

PLEARN TOY TOWN 7

ภายในนิทรรศการฯ จะแบ่งตามหมู่บ้านออกเป็นทั้งหมด 7 หมู่บ้านของเล่นภูมิปัญญาไทย ที่ผู้เข้าชมจะได้ทดลอง ประดิษฐ์ และประลองฝีมือ ได้แก่ 1.หมู่บ้าน ดึ๋งดั๋ง..พลังสปริง (หนอนดิน) 2.หมู่บ้านแรงยกจอมพลัง (คอปเตอร์) 3.หมู่บ้านหมุนไม่หยุด..ฉุดไม่อยู่  (กำหมุนวงกลม) 4.หมู่บ้านเสียงจากพงไพร (จักจั่น) 5.หมู่บ้านจับมาปั่น ให้มันหมุนติ้วๆ  (ลูกข่าง) 6.หมู่บ้านยึกยักๆ ระวังหล่น (นกตกรัง) 7.หมู่บ้านวางให้ดี ไม่ดีหล่นตุบ (แมงปอ) พร้อมทั้ง ท้าทายความสามารถร่วมสนุกสะสมแต้ม แลกรับของรางวัลจากการประดิษฐ์ของเล่น ซึ่งทุกคนจะได้สนุกและเพลิดเพลินไปกับการทดลองประดิษฐ์ของเล่นภูมิปัญญาไทยด้วยตัวเองอย่างแน่นอน

PLEARN TOY TOWN 8PLEARN TOY TOWN 9

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 30 เมษายน 2565 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา (NSM Science Square @ The Street Ratchada) ชั้น 5 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 - 19.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 02 577 9999 ต่อ 2122-2123 หรือ Facebook: NSM Science Square @ The Street Ratchada

PLEARN TOY TOWN 10