อพวช. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

อพวช. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

09-02-2023
EE004

9 กุมภาพันธ์ 2566 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย ดร.พีรนุช กันหดิลก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ (ศพช.) และ นายธนากร พลาชัย ที่ปรึกษา “โครงการคิด (KIDS) เพื่อพลังงานแห่งอนาคต” ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอภาพรวม “โครงการคิด (KIDS) เพื่อพลังงานแห่งอนาคต” แก่คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ซึ่ง อพวช. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาโครงการจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

E002E001