NSM ผนึกกำลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดพื้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการออกแบบให้กับนักศึกษา

NSM ผนึกกำลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดพื้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการออกแบบให้กับนักศึกษา

19-12-2023
mouuni01

19 ธันวาคม 2566 / นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ลงนามความร่วมมือกับ รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อผนึกกำลังเปิดพื้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการออกแบบให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย รวมถึงการพัฒนางานด้านการวิจัยในอนาคต โดยมี นายถิรพงศ์ เกียรตินันทน์ ผู้อำนวยการสำนักบริการผู้เข้าชม อพวช. พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามฯ ดังกล่าว ณ ห้องพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

mouuni0104mouuni015

 

mouuni0102mouuni013