อพวช. ร่วมประชุม Asia Pacific Network of Science and Technology Centres: ASPAC Annual Conference 2019

อพวช. ร่วมประชุม Asia Pacific Network of Science and Technology Centres: ASPAC Annual Conference 2019

09-12-2021
อพวช. ร่วมประชุม Asia Pacific Network of Science and Technology Centres: ASPAC Annual Conference 2019

อพวช. ร่วมประชุม Asia Pacific Network of Science and Technology Centres: ASPAC Annual Conference 2019 โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (คนที่สองจากขวา) และคณะจาก อพวช. เข้าร่วมการประชุม ฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 - 8 กันยายน 2562 ณ Queensland Museum บริสเบน ประเทศออสเตรเลีย