อพวช. จัดกิจกรรม "การแสดงทางวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่โรงเรียนและชุมชน

อพวช. จัดกิจกรรม "การแสดงทางวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่โรงเรียนและชุมชน

10-06-2022
03
SS

9 มิ.ย.65 ที่ผ่านมา อพวช. จัดกิจกรรม "การแสดงทางวิทยาศาสตร์ อพวช.สู่โรงเรียนและชุมชน" เรื่อง วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ให้กับนักเรียนจากปิยวัฒนศาสตร์ จำนวน 179 คน เพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี จ.ปทุมธานี