ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อพวช. ร่วมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน

ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อพวช. ร่วมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน

09-12-2021
ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อพวช. ร่วมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน

22 มกราคม 2564 / ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อพวช. ร่วมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต จ.ปทุมธานี

13425746903872

13425747747860-1

13425747422535