อพวช. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี

อพวช. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี

27-05-2022
03

27 พฤษภาคม 2565 / ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนส่งมอบหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปใช้สำหรับดูแลผู้สูงอายุ โดยมีนายพีรพล สอนไข่ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี