อพวช. รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร ประจำปี 2565

อพวช. รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร ประจำปี 2565

06-10-2022
NIA2022

5 ตุลาคม 2565 / นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้ารับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร ประเภทผู้สื่อสารนวัตกรรม (ระดับนิติบุคคล) ประจำปี 2565 จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เนื่องใน ‘วันนวัตกรรมแห่งชาติ’ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่นวัตกรไทยผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอันโดดเด่น และเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประเทศ โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นประธานมอบรางวัลฯ ดังกล่าว ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

NIA257NIA025

รางวัลประเภทผู้สื่อสารนวัตกรรม ถือเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ส่งเสริมหรือเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหารูปแบบใหม่ในการสื่อสาร ที่สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ทำให้ข้อมูลเข้าถึงผู้รับสารได้เป็นอย่างดี และได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

NIA889