“พล.อ.สุรยุทธ์” ปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 41 สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับเยาวชน พร้อมย้ำ “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

“พล.อ.สุรยุทธ์” ปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 41 สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับเยาวชน พร้อมย้ำ “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

25-10-2023
H01

25 ต.ค. 2566 / พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 41 โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ พร้อมด้วยเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพิธีปิดดังกล่าว ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

H012

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ กล่าวว่า “ในปีนี้โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 41 มีเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 320 คน มาทำกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสที่ได้อยู่ร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์ ถึงแม้เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ แต่เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า สิ่งสำคัญโครงการฯ นี้ จะช่วยให้เยาวชนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เกิดความเข้าใจตนเองและคนรอบข้างมากขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์แบ่งปันการเรียนรู้ต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน นำไปสู่การพัฒนาสังคมในชุมชนให้มีคุณภาพต่อไป และขอให้เยาวชนทุกคนทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ สมกับดังคำกล่าวที่พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษฝากไว้คือ “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

H013H014

ด้าน ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “อพวช. มีส่วนร่วมในโครงการฯ ในจัดการจัดกิจกรรมค่าย “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 41” โดยเยาวชนได้สนุกสนานไปกับการเรียนรู้และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในพื้นที่ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี นอกจากนี้ ยังได้ทำกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์หลากหลาย ที่พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิด แก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเองตามหลักการเรียนรู้แบบ STEM EDUCATION ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการสร้างบุคลากรที่เป็นอนาคตของชาติ นอกจากนั้น ยังเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจทำให้เกิดความพร้อมที่จะอยู่ร่วมกัน ช่วยสร้างสรรค์และพัฒนาชาติได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนนำไปสู่ความสมานฉันท์ในสังคมต่อไป”

H056H0568H056059