อพวช. รับมอบ “ของเล่นพื้นบ้าน” จากมองโกเลีย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ

อพวช. รับมอบ “ของเล่นพื้นบ้าน” จากมองโกเลีย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ

07-06-2022
01

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับมอบ“ของเล่นพื้นบ้าน” จาก นายเอ็นค-อัมกาลัน ลูฟซันท์เซเรน รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาและวิทยาศาสตร์มองโกเลีย พร้อมด้วย นายทูมูร์ อามาร์ซานะเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย มอบของเล่นฯ ให้กับ อพวช. เพื่อนำไปจัดแสดงร่วมกับนิทรรศการ Plearn Thai Toy โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นผู้รับมอบดังกล่าว ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ

02

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “ของเล่นวิทยาศาสตร์ ถือเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงง่าย และพร้อมที่จะสร้างความสนุกสนานให้แก่เยาวชน พร้อมฝึกฝนจินตนาการและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ โดย อพวช. ได้นำมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจ สำหรับการได้รับมอบ “ของเล่นพื้นบ้าน” จากสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย ในครั้งนี้ จะถูกนำไปร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ Plearn Thai Toy ซึ่งเป็นนิทรรศการที่ทำให้ผู้เข้าชมสนุกกับวิทยาศาสตร์ผ่านการเล่นของเล่นภูมิปัญญาที่หลากหลายชนิดจากหลากหลายประเทศที่จะสร้างสนุกไปกับการทดลองเล่นและฝึกทักษะ พร้อมสร้างการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละประเทศอีกด้วย

อพวช. ต้องขอขอบคุณ กระทรวงศึกษาและวิทยาศาสตร์มองโกเลีย และสถานทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย ที่ได้มอบของเล่นภูมิปัญญา ถือเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีประโยชน์และมีคุณค่าสำหรับเยาวชน ซึ่งหวังจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม อันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนและประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไป”

03

นายเอ็นค-อัมกาลัน ลูฟซันท์เซเรน รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาและวิทยาศาสตร์มองโกเลีย กล่าวว่า “สาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย และประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเฉพาะความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ของประเทศไทย ซึ่งได้มีการพัฒนาความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง และในครั้งนี้ทางสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย ได้ร่วมกับ อพวช.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจในกลุ่มเด็กและเยาวชนผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม ซึ่งมีความยินดีมอบ “ของเล่นพื้นบ้าน” จากสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย มาร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ “ของเล่นภูมิปัญญาไทย” ของ อพวช. เพื่อให้ประชาชนไทยได้รับประสบการณ์และแรงบันดาลใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และธรรมชาติวิทยา และถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีระหว่างกันอีกด้วย”

05

อพวช. และสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย จึงหวังว่าการร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ จะสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ระหว่างสองประเทศ และในอนาคตจะได้ร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่สังคมของทั้งสองประเทศต่อไป

06