นิทรรศการเพลิน ไทย ทอย

นิทรรศการเพลิน ไทย ทอย

12-12-2021
นิทรรศการเพลิน ไทย ทอย

PLEAR มาจากคำว่า PLAY + LEARN หมายถึง “เล่น” เพื่อให้เกิดการ “เรียนรู้” นิทรรศการเพลิน ไทย ทอย คือ การเรียนรู้ที่ควบคู่กับความสนุกสนาน

ข่าวสาร

นิทรรศการเพลิน ไทย ทอย ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2564 ได้รวบรวมภูมิปัญญาในการประดิษฐ์ของเล่นไทย ที่อิงหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างสรรค์ความสนุกควบคู่กับการเรียนรู้ ซึ่งเกิดขึ้นจากการคิดค้น การทดลอง การเล่น บนพื้นฐานหลักการทางวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี สังคม และวิถีชีวิตแบบไทยในของเล่นพื้นบ้านของไทย หรือของเล่นไทยโบราณได้อย่างผสมผสานและกลมกลืน นับเป็นหนึ่งในนิทรรศการที่น้องๆ ให้ความสนใจอย่างมาก


ข่าวสาร

นอกจากนี้ อีกหนึ่งของเล่นที่น่าสนใจ คือ เครื่องวัดความเร็วลูกข่าง และความนาน จะทำให้น้องๆ ได้เข้าใจเรื่องความเร็วรอบต่อนาที โดยเครื่องดังกล่าวสามารถประยุกต์เป็นวิทยาศาสตร์ระดับสูงด้วยการต่อยอดเป็นเครื่องวัดความเร็วรถยนต์ได้ อีกหนึ่งเครื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กัน คือ เครื่องวัดความดังของเสียงจักจั่น เป็นเครื่องวัดระดับเสียง เพื่อให้น้องๆ ได้เข้าใจว่าระดับเสียงที่เกิน 85 เดซิเบลจะส่งผลให้เยื่อหูแตกได้
“วิทยาศาสตร์” กับ “ของเล่น” เป็นสิ่งที่คู่กันมาอย่างยาวนาน
“ของเล่น” วันนี้อาจเป็นต้นแบบของนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้า

ข่าวสาร

ข่าวสาร

พบกับนิทรรศการ เพลิน ไทย ทอย ได้ที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2564 จนถึงวันที่ 19 พ.ย.นี้ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี หรือรับชมกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ ที่จัดขึ้นทางเว็บไซต์ www.thailandnstfair.com หรือ Facebook งาน NSTFair Thailand www.facebook.com/nstfairTH