อพวช. ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า เปิดนิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” เรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ

อพวช. ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า เปิดนิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” เรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ

23-09-2022
KingPrajadhipok1

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” เพื่อสร้างการเรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ รวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรัชสมัย ณ ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

KingPrajadhipok7KingPrajadhipok2


วันที่ 23 กันยายน 2565  นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมเปิดนิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า”  ซึ่งในพิธีเปิดนิทรรศการได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ บรรยายพิเศษเรื่อง“มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ถ่ายทอดเรื่องราวและเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ พร้อมร่วมชมนิทรรศการฯ ที่นำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 รวมถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทำให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการคลังสยาม ด้านการศึกษา การสื่อสารและคมนาคม ด้านสังคม วัฒนธรรม ด้านการเมืองการปกครองที่นำไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรัชสมัย โดยแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการเป็น 4 โซน ได้แก่

KingPrajadhipok3


Zone 1 ประชาธิปกธรรมราชา  บอกเล่าเรื่องราวพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ การอภิเษกสมรส การพระราชทานรัฐธรรมนูญครั้งแรกของประเทศไทย ไปจนถึงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี พ.ศ.2556 

KingPrajadhipok5


Zone 2 พัฒนา ‘สยาม’ ตามวิถี นำเสนอแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทำให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ ด้านเศรฐกิจการคลังสยาม ด้านการศึกษา การเมืองการปกครอง การสื่อสารและคมนาคม และด้านสังคมและวัฒนธรรม ออกแบบเป็นไทม์ไลน์นำเสนอผ่าน The Memory Box กล่องความทรงจำแห่งสยาม

KingPrajadhipok6


Zone 3 โซนความสนพระทัยในวิทยาศาสตร์ กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในสยาม รวมถึงความสนพระทัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Zone 4 มองสยาม สร้างความรู้ (Play & Learn Learn) เรียนรู้เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านเกมส์สร้างความรู้ ในรูปแบบสื่อ Interactive และ Highlight สำคัญคือการยกพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาเป็นฉากหลังในการถ่ายภาพให้สนุกสนานด้วยเทคนิค AR Backdrop 

KingPrajadhipok4

นิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 15 ธันวาคม 2565  เปิดให้บริการวันอังคาร –ศุกร์ เวลา 09.30 น. – 16.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.30 – 17.00 น. 

KING7