เข้าร่วมโครงการ TSUNAGARI Project – Picture Happiness on Earth

เข้าร่วมโครงการ TSUNAGARI Project – Picture Happiness on Earth

07-12-2021
เข้าร่วมโครงการ TSUNAGARI Project – Picture Happiness on Earth

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าร่วมโครงการ TSUNAGARI Project – Picture Happiness on Earth ซึ่งจัดขึ้นโดยพิพิธภัณฑ์มิไรคัง ประเทศญี่ปุ่น (Miraikan – The National Museum of Emerging Science and Innovation) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศเอเชียแปซิฟิคแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโลกและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยนำเสนอผ่านสตอรี่บอร์ด และคัดเลือกประเทศละ 1 เรื่อง เพื่อผลิตเป็นวีดิทัศน์และออกฉาย ณ พิพิธภัณฑ์มิไรคัง ประเทศญี่ปุ่น ในงาน Science Center World Summit (SCWS) ประจำปี 2560 งานประชุมเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ระดับโลก ระหว่างวันที่ 15 -17 พฤศจิกายน 2560 

ข่าวสาร

25 พฤษภาคม 2560 / ปทุมธานี – ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “ในสังคมไทยเรายังมีนักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ไม่มากนัก เราจึงจำเป็นต้องพยายามปลูกฝัง และสร้างโอกาสให้กับเยาวชนได้มีเวทีในการแสดงออก พร้อมพัฒนาฝีมือในการถ่ายทอดเรื่องราวที่เข้าใจยากอย่างวิทยาศาสตร์ให้เป็นเรื่องง่ายให้สังคมเกิดการรับรู้ผ่านสื่อในหลาย ๆ ด้าน”

ข่าวสาร

สำหรับโครงการ TSUNAGARI Project – Picture Happiness on Earth อพวช. ได้เดินสายจัดอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการเขียนสตอรี่บอร์ด ภายใต้แนวคิด Picture Happiness on Earth ทั้ง 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศ จำนวน 124 คน แล้วคัดเลือกผลงานที่น่าสนใจ สามารถพัฒนาต่อเป็นสื่อวิดีทัศน์ที่เข้าใจง่าย จาก 42 ทีมจนเหลือเพียง 9 ทีม จำนวน 26 คน ที่ผ่านเข้ารอบ เพื่อมาเข้าค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารและการผลิตสื่อเบื้องต้น จากวิทยากรที่อยู่ในวงการผลิตสารคดีชั้นนำของประเทศ ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2560 เพื่อให้แต่ละทีมทบทวนและพัฒนาสตอรีบอร์ดอีกครั้ง ก่อนส่งให้กรรมการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการส่งไปผลิตเป็นวิดีทัศน์ที่ประเทศญี่ปุ่นและนำฉายให้กับเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้ชมกันในงาน Science Center World Summit (SCWS) ประจำปี 2560 ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ต่อไป

ข่าวสาร

            อพวช. จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมโหวตและเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนไทย กับการผลิตสตอรีบอร์ด ภายใต้แนวคิด Picture Happiness on Earth เพื่อเป็นตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวของไทยในเวทีโลก ทั้งนี้ สามารถโหวตได้แล้วผ่านทางช่องทางhttp://www.nsm.or.th/happiness ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2560 โดย อพวช. จะประกาศผลผู้ชนะเลิศให้ทราบต่อไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2577 9999 ต่อ 4132