NSM ประกาศผลรางวัลการแข่งขันการแสดงละครวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

NSM ประกาศผลรางวัลการแข่งขันการแสดงละครวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

26-06-2023
FINLDRAMA01

26 มิถุนายน 2566 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมแสดงความยินดี และเป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วย ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมอบรางวัล ในการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปี 2566 รอบชิงชนะเลิศ (Thailand Science Drama Competition 2023) เวทีของการสื่อสารเรื่องราววิทยาศาสตร์ผ่านรูปแบบละครเวที ณ โรงละคอนแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี พร้อมคัดเลือกทีมชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ ในเดือนก.ย. 66 ต่อไป

FINLDRAMA012

ดร.กรรณิการ์ เผยว่า “ขอชื่นชมกับเยาวชนทุกทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจากโครงการประกวดละครวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปี 2566 (Thailand Science Drama Competition 2023) ทั้ง 6 ทีม จำนวนกว่า 76 คน สำหรับโครงการฯ ดังกล่าว เกิดจากการผนึกกำลังของ NSM ร่วมกับ สาขาวิชาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ASPAC ในต่างประเทศ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “Producing Green, Consuming Clean” เพื่อส่งเสริมการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงสร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ผ่านการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะ มาบูรณาการร่วมกันในรูปแบบของละครวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทุกทีมได้แสดงถึงความสามารถ ความมุ่งมั่นในการพัฒนา ฝึกฝนตนเองอย่างดีเยี่ยม”

FINLDRAMA0187FINLDRAMA013FINLDRAMA014

“ขอแสดงความยินดีกับทีมชนะเลิศ ซึ่งจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อในระดับนานาชาติ ซึ่งปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติในเดือนกันยายนนี้ หวังว่าเยาวชนทุกคนในเวทีนี้จะเกิดแรงบันดาลใจและเป็นพลังที่สำคัญในการผลักดันสังคม พร้อมเดินต่อในฐานะนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้สังคมเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และสร้างประโยชน์ให้กับประเทศในอนาคต” ดร.กรรณิการ์ กล่าว

FINALDRA012787FINLDRAMA015

ผลรางวัลการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปี 2566 รอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้

-ละครวิทยาศาสตร์รูปแบบละครเวที 
ประเภทประถมศึกษา (Junior Category) 

FINLDRAMA016

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม DARA beginning โรงเรียนดาราวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Power Homeschool โรงเรียน Nichada International Homeschool Co-op
นักแสดงยอดเยี่ยม ได้แก่ เด็กชายเจคอป ทรีเชค และเด็กชายภูดิส วัฒนะพาณิชมงคล โรงเรียน Nichada International Homeschool Co-op

ประเภทบุคคลทั่วไป(Open Category) ไม่จำกัดอายุ 

FINLDRAMA017

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม PPS-EP Drama Club โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Earth Warrior โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม The reunion โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม N-U-D dramatic club โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
นักแสดงยอดเยี่ยม ได้แก่ นางสาวเพชรลดา กาญจนรัตกุล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

-ละครวิทยาศาสตร์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น
ประเภทภาพยนตร์สั้น (Short Films Category) ไม่จำกัดอายุ ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Fifht for my mom โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม TulakTulaeFlim โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม CRU Sci-Thespian โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม NUD FILM โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Uro Club โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

 

FINLDRAMA018FINLDRAMA019FINLDRAMA0100FINLDRAMA0133