กิจกรรม "The Research Show by Naturalist"

กิจกรรม "The Research Show by Naturalist"

07-12-2021
กิจกรรม "The Research Show by Naturalist"

รายละเอียดกิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนตุลาคม 2560

พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านมด

33 All About Ant Nat.Wee Oct.17 424 600

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560
ในตอน All About Ant : เรียนรู้สู้อย่างมด
โดย Nat.วี (ดร.วียะวัฒนะ ใจตรง)

พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านสัตว์ป่า

34 Track and Trace Nat.Dome Oct.17 424 600

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
ในตอน Track and Trace : ร่องรอยในรอยทาง
โดย Nat.โดม (โดม ประทุมทอง)

จัดกิจกรรมในเวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รับจำนวน 60 คน
สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

***หมายเหตุ กิจกรรมนี้สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเท่านั้น*

Related items