การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมในมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขในการเตรียมเปิดให้บริการของ อพวช. ที่จะเริ่มในเดือนมิถุนายน

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมในมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขในการเตรียมเปิดให้บริการของ อพวช. ที่จะเริ่มในเดือนมิถุนายน

09-12-2021
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมในมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขในการเตรียมเปิดให้บริการของ อพวช. ที่จะเริ่มในเดือนมิถุนายน

29 พฤษภาคม 2563 – ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับ นางภรณ์อนงค์ กุลเกล้า ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมในมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขในการเตรียมเปิดให้บริการของ อพวช. ที่จะเริ่มในเดือนมิถุนายน เป็นต้นไป เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 นี้ ณ อพวช. เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

299A1989

299A1988

299A1969

299A1968

299A1961

299A1951

299A1946

299A2004

299A1995