จัดงาน “NSM Alumni Day” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “วันศูนย์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สากล” (International Science Center & Science Museum Day (ISCSMD)

จัดงาน “NSM Alumni Day” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “วันศูนย์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สากล” (International Science Center & Science Museum Day (ISCSMD)

08-12-2021
จัดงาน “NSM Alumni Day” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “วันศูนย์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สากล” (International Science Center & Science Museum Day (ISCSMD)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดงาน “NSM Alumni Day” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “วันศูนย์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สากล” (International Science Center & Science Museum Day (ISCSMD) ระหว่างวันที่ 8 -11 พฤศจิกายน 2561 ภายใต้หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) จัดกิจกรรมการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Knowledge Sharing ในหัวข้อ“แรงบันดาลใจในการร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์” โดยหน่วยงานที่เคยร่วมงานกับ อพวช. ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมนำชมความก้าวหน้าพิพิธภัณฑ์พระราม 9 และกิจกรรม Run for Health วิ่งแก้มลิง ที่ อพวช. ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี

ปทุมธานี / 8 พ.ย. 2561 --- ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า อพวช. มีภารกิจหลักในการรวบรวมวัตถุตัวอย่าง ศึกษา ค้นคว้าวิจัย และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก สร้างแรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่สังคมไทย ด้วยสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ทั้งนิทรรศการวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเสริมศึกษา โดยมุ่งหวังให้เยาวชนคนไทยมีพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สูงขึ้น ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และในโอกาสที่ UNESCO ได้ประกาศให้วันที่ 10 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันศูนย์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สากล อพวช. จึงได้จัดกิจกรรม International Science Center and Science Museum Day 2018 เป็นปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน 2561

          โดยมีกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 จัดให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Knowledge Sharing ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจในการร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์” โดยหน่วยงานที่เคยร่วมงานกับ อพวช. ทั้งภาครัฐและเอกชน กิจกรรมมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน อพวช. กับการสร้างสรรค์กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคม พร้อมเปิดให้เยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการพิพิธภัณฑ์พระราม 9 โครงการ เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 5 ธันวาคม 2550 พิพิธภัณฑ์ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติของไทยและของโลกที่สมบรูณ์แบบที่สุดในเอเชีย ซึ่งคาดการณ์ว่าจะพร้อมเปิดให้บริการกับประชาชนทั่วไปในกลางปี พ.ศ. 2562 พร้อมกันนี้ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษ Run for Health วิ่งแก้มลิง เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยจะมีจุดปล่อยตัวที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และวิ่งรอบสระเก็บน้ำพระรามเก้าอีกด้วย

11 800x533

          นอกจากนี้ อพวช. จัดยังกิจกรรม Check & Share เนื่องในวันศูนย์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สากล (International Science Center & Science Museum Day 2018) ระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน 2561 สำหรับผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน พร้อมรับของรางวัลสุดพิเศษจาก อพวช. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 577 9999 ต่อ 2019 หรือ Facebook : NSMThailand

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร