อพวช. เป็นผู้แทนส่งมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 210 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ 5,000 มล. จำนวน 20 แกลลอน

อพวช. เป็นผู้แทนส่งมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 210 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ 5,000 มล. จำนวน 20 แกลลอน

18-02-2022
 อพวช. เป็นผู้แทนส่งมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 210 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ 5,000 มล. จำนวน 20 แกลลอน

24 ธันวาคม 2564 /ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และคณะเจ้าหน้าที่ อพวช. เป็นผู้แทนส่งมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 210 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ 5,000 มล. จำนวน 20 แกลลอน ให้แก่โรงเรียนลำสนุ่น จ.ปทุมธานี เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ภายในโรงเรียน โดยมี นางศิริกาญจน์ ภูริภัทรวิรุฬห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำสนุ่น เป็นผู้รับมอบของดังกล่าว ณ โรงเรียนลำสนุ่น จ.ปทุมธานี