องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดค่ายวิทยาศาสตร์แบบเช้าไปเย็นกลับ (One Day Camp)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดค่ายวิทยาศาสตร์แบบเช้าไปเย็นกลับ (One Day Camp)

07-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดค่ายวิทยาศาสตร์แบบเช้าไปเย็นกลับ (One Day Camp)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดค่ายวิทยาศาสตร์แบบเช้าไปเย็นกลับ (One Day Camp) กิจกรรมยามว่างที่มีเนื้อหาสาระด้านวิทยาศาสตร์และความสนุกสนานครบเครื่อง ถึง 9 ค่าย 7 เรื่อง สำหรับน้อง ๆ ป.1 – ป.6 รับจำนวนจำกัด 35 คน ต่อค่ายเท่านั้น ในช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคมนี้

   21 กันายน 2560 / ปทุมธานี – นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า อพวช. มีการจัดกิจกรรมค่ายเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง และมีหลากหลายรูปแบบ สำหรับค่าย One Day Camp (เช้าไปเย็นกลับ) นั้น เหมาะสำหรับเด็กเล็กในระดับประถมศึกษา ป.1 – ป.6 ที่ยังไม่สามารถค้างแรมในสถานที่แปลกใหม่โดยไม่มีผู้ปกครองได้ แต่ต้องการเสริมสร้างทักษะนอกห้องเรียนในช่วงปิดเทอม พบปะพูดคุยกับเพื่อน ๆ ที่มีความชอบเหมือนกัน

ข่าวสาร

ซึ่งในช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ อพวช. จึงเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ One Day Camp สำหรับน้อง ๆ ป.1 – ป.6 มากถึง 9 ค่าย รวม 7 เรื่องประกอบด้วย ค่าย One Day Camp ที่ อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 5 ค่าย คือ

   “ค่ายนักดาราศาสตร์ตัวน้อย” ในอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เรียนรู้เรื่องดวงดาว ระบบสุริยะ ความสำคัญของดวงจันทร์ และสำรวจท้องฟ้าด้วยแผนที่ดาว

   “ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นจิ๋ว” ในศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สิงค์ประดิษฐ์ด้วยอุปกรณ์ที่หาง่ายในชีวิตประจำวัน ด้วยกระบวนการ 4D : Deconstruction, Discovery, Design/Making, and Display

   “ค่ายเก็บแสงลงกระดาษ” ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เรียนรู้กระบวนการถ่ายภาพล้างภาพด้วยฟิล์ม และเทคโนโลยีการบันทึกภาพ

   “ค่ายสารพัดชั่ง” ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เรียนรู้วิวัฒนาการชั่ง ตวง วัด พร้อมทดลองประดิษฐ์อุปกรณ์ช่าง ตวง วัดด้วยตนเอง 

   “ค่ายหนูน้อยนักประดิษฐ์” ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากสิ่งรอบตัวและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ด้วยวิธีคิดแบบนักวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก

ข่าวสาร

ค่าย One Day Camp ที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน กรุงเทพมหานคร 4 ค่าย 2 เรื่อง คือ

   “ค่ายมหัศจรรย์สัตว์โลก” ตอนศึกษานาคี ในวันที่ 4 และ 5 ตุลาคม 2560 เรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตเลื้อยคลาน ศึกษาพฤติกรรมบทบาทของงูต่อระบบนิเวศวิทยา พร้อมจำแนกแยกแยะสัตว์แต่ละชนิดออกเป็นกลุ่ม ๆ อย่างถูกต้อง 

   “ค่ายแผ่นดินไหวเขย่าโลก” ในวันที่ 10 และ 11 ตุลาคม 2560 เรียนรู้เรื่องโครงสร้างและส่วนประกอบของโลก เพื่อค้นหาคำตอบที่เกี่ยวกับการเกิดพื้นแผ่นดินไหว รวมถึงได้ลงมือทำแบบจำลองแผ่นดินไหว และสร้างเครื่องมือที่ใช้บันทึกคลื่นของเกิดแผ่นดินไหวอีกด้วย

   ทั้งนี้ ในแต่ละค่ายสามารถรับได้จำนวนจำกัดเพียงค่ายละ 35 คนเท่านั้น ราคาคนละ 500 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 2124 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nsm.or.th

Download attachments: