กิจกรรม "The Research Show by Naturalist"

กิจกรรม "The Research Show by Naturalist"

07-12-2021
กิจกรรม "The Research Show by Naturalist"

รายละเอียดกิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านสตั๊ฟฟ์สัตว์

ข่าวสาร


วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560
ในตอน A Journey After the End : ร่างเก่า หัวใจใหม่
โดย Nat.หน่อย (วันชัย สุขเกษม)

พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านนก

ข่าวสาร

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560
ในตอน Identity (Bird) Beak : ปาก (นก) เล่าเรื่อง
โดย Nat.บอย (ยุทธพงษ์ รัศมี)

พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านปลาน้ำจืด

ข่าวสาร


วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560
ในตอน Water Splasher : สายธารที่สาดซัด
โดย Nat.จุ๋ม (จันทรัสม์ โพธิ์สมบัติ)

กิจกรรม "The Research Show by Naturalist" จัดกิจกรรมในเวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รับจำนวน 60 คน ต่อรอบ

สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา


***หมายเหตุ กิจกรรมนี้สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเท่านั้น***