NSM ให้การต้อนรับคณะจากโครงการฝึกงาน Singha Biz Course

NSM ให้การต้อนรับคณะจากโครงการฝึกงาน Singha Biz Course

07-06-2023
 SinghaBiz01

7 มิถุนายน 2566 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากโครงการฝึกงาน Singha Biz Course รูปแบบพิเศษ ที่ดำเนินการจัดโดย บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำงานจริงฝึกความกล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงออก และประสบการณ์จริง พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ระดับประเทศในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งนี้ ดร.นันทิดา ศรีเปารยะ ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจ สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย อพวช. ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเเนะนำภาพรวมของ NSM ณ ห้องประชุมยูเรก้า ชั้น 2 อาคารสำนักงาน NSM คลองห้า จ.ปทุมธานี

 SinghaBiz013 SinghaBiz012