NSM ร่วมเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567

NSM ร่วมเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567

03-03-2024
1

2 มีนาคม 2567 นางสาวประภัทรสรณ์ โม้สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ อพวช. เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี 2567 ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

010203