อพวช. ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑาฯ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ฯ

อพวช. ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑาฯ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ฯ

27-11-2022
ฺ6NSM

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 65 ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมคณะผู้บริหาร อพวช. เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา