NSM จัดการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ปี 2566 รอบชิงชนะเลิศ

NSM จัดการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ปี 2566 รอบชิงชนะเลิศ

24-04-2023
์NATNSM013

24 เมษายน 2566 / นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นประธานเปิดการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ระดับประเทศ ประจำปี 2566 รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้หัวข้อ “ธัญพืช ของขวัญจากธรรมชาติ” เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านการสื่อสารและถ่ายทอดเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ผ่านการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ณ ห้อง IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

์NATNSM01์NATNSM012