อพวช. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567 ณ กระทรวง อว.

อพวช. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567 ณ กระทรวง อว.

03-01-2024
JAN2024-01

3 มกราคม 2567 / นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) พร้อมด้วย นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง อว. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่กระทรวง อว. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร จำนวน 10 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรในองค์กร และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อพวช. ร่วมในพิธีฯ ดังกล่าว พร้อมถือโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่ 2567 รมว.อว. และปลัดกระทรวง อว. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว.

JAN2024-012JAN2024-0103JAN2024-0104JAN2024-0198

 

JAN2024-0105JAN2024-0106JAN2024-017JANKAN021