พบกับ กิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

พบกับ กิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

07-12-2021
พบกับ กิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านสัตว์น้ำ

ข่าวสาร

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
ในตอน Aquatic Detective : สืบเสาะเลาะ
โดย Nat.แดน (กชกร มูลสถาน)

 

พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านสตัฟฟ์สัตว์

ข่าวสาร

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
ในตอน Mocking Up the Nature : ฉากชีวิตเนรมิตรได้
โดย Nat.โบว์ (ภัทรียา สร้อยอินทร์)

 

จัดกิจกรรมในเวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รับจำนวน 60 คน

สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

***หมายเหตุ กิจกรรมนี้สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเท่านั้น***