ร่วมเป็นสักขีพยาน และกล่าวแสดงความยินดี

ร่วมเป็นสักขีพยาน และกล่าวแสดงความยินดี

09-12-2021
ร่วมเป็นสักขีพยาน และกล่าวแสดงความยินดี

21 มิถุนายน 2564 /ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเป็นสักขีพยาน และกล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งให้นโยบายและแนวทางการดำเนินงานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 37 แห่ง โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย​และนวัตกรรม และ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมลงนามฯ ดังกล่าว เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ โดยพิธีลงนามฯ จัดขึ้น ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า และระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

14261827229108

 

S10633868

S10633866

S10633864

S10633859

S10633861