องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Museum 2017

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Museum 2017

08-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Museum 2017

13 ธ.ค. 2560 / กรุงเทพฯ -- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัตุรัสวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Museum 2017 จัดเต็มกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสเต็มศึกษาภายใต้แนวคิด “งานวัด Plus STEM Education” ระหว่างวันที่ 15 -17 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 - 20.30 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน กรุงเทพฯ

   ผศ.ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า อพวช. ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ จัดกิจกรรม Night at the Museum 2017 โดยในปีนี้ อพวช. เน้นการจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบงานวัดที่สร้างบรรยากาศย้อนยุค แต่ยังผนวกองค์ความรู้ด้านสเต็มศึกษาเข้าไว้ด้วยกัน ในส่วนของนิทรรศการหลักนั้นประกอบด้วย นิทรรศการ “สูงวัยไปด้วยกัน” (Aging Society) นิทรรศการที่จะทำให้เด็กๆ และวัยรุ่นได้เข้าใจผู้สูงวัย ที่อยู่ใกล้ตัว ว่าทำไมพวกเขาถึงเดินได้ช้า ทานข้าวไม่อร่อย ไปไหนมาไหนต้องใช้ไม้เท้า แถมเวลาพูดอะไรก็ไม่ค่อยจะได้ยิน และผู้ชมวัยผู้ใหญ่จะได้เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่ออายุเพิ่มขึ้นด้วยความเข้าใจจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนิทรรศการ “สนุกกับ 10 อาชีพนักวิทยาศาสตร์” (Enjoy Science Career)นิทรรศการแนะแนวอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม เพื่อสร้างความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในการเลือกศึกษาต่อ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รู้จักงานของนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ และทดลองสวมบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญในอาชีพสาขาสะเต็ม ซึ่งยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในสังคมไทย แต่เป็นที่ต้องการของตลาดและมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ

   นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมศึกษาพิเศษ คือ กิจกรรม “ดูดาว” พร้อมสนุกกับการประดิษฐ์แผนที่ดูดาว เฉพาะวันที่ 15 ธ.ค. 60 เท่านั้น กิจกรรม “บทเรียนในความมืด ตอน Sensing in the Dark” เฉพาะวันที่ 16 ธ.ค. 60 เท่านั้น กิจกรรม “Enjoy Maker Space ตอน กลไกสาวน้อยตกน้ำ” เฉพาะวันที่ 17 ธ.ค. 60 เท่านั้น และยังมีกิจกรรมที่จัดตลอดระยะเวลาการจัดงานโดยแบ่งออกเป็นสถานีอีก 4 สถานี คือ สถานีที่ 1 วิทยาปาเป้า สนุกกับการปาเป้า เพื่อเรียนรู้เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ และความน่าจะเป็นในการปาเป้าให้ถูกเป้าหมาย สถานีที่ 2 ห่วงยกขวด ทดลองใช้ห่วงเชือกทำให้ ขวดตั้ง เรียนรู้เรื่องสมดุลและฝึกสมาธิสถานีที่ 3 พื้นเอียงลำเลียงบอล สนุกกับการประลองความแม่นยำด้วยการปล่อยลูกบอลให้ตกลงตามเป้าหมาย เพื่อเรียนรู้เรื่องพื้นเอียงและมุมในการเอียงมีผลต่อการเคลื่อนที่ และสถานีที่ 4 จะมีกิจกรรมผลัดเปลี่ยนทุกวันประกอบด้วย ใบพัดหรรษา ป่องแป๋ง และจักจั่นเสียงใส

   สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 2122, 2123 หรือ 0 2 160 5356 เฟซบุ๊ก www.facebook.com/NSMthailand