อพวช. ให้การต้อนรับคณะ Guangxi Science and Technology Association พร้อมหารือความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น

อพวช. ให้การต้อนรับคณะ Guangxi Science and Technology Association พร้อมหารือความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น

12-08-2023
NSM-Guangxi0101

10 ส.ค. 2566 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) น.ส.อุมาภรณ์ เครือคำวัง ผอ.สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ Ms. Li Ming, Vice Curator of Guangxi Science and Technology Museum และคณะเจ้าหน้าที่จาก Guangxi Science and Technology Association พร้อมหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนิทรรศการ พัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้านการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมวิทยาศาสตร์ด้านการจัดงาน Science Festival รวมทั้งความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ อพวช. ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

NSM-Guangxi01017NSM-Guangxi01012NSM-Guangxi01019