ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผอ.อพวช. ได้รับเชิดชูเกียรติเป็นผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กร

ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผอ.อพวช. ได้รับเชิดชูเกียรติเป็นผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กร

14-07-2023
INNOVA01

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้ารับประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กร ในงานเชิดชูเกียรติ CHIEF INNOVATION OFFICER จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ ห้องบอลรูม ชั้น B1 โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ

INNOVA65