กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดแสดงนิทรรศการชุดใหม่ “วิกฤตเต่าทะเล”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดแสดงนิทรรศการชุดใหม่ “วิกฤตเต่าทะเล”

08-12-2021
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดแสดงนิทรรศการชุดใหม่ “วิกฤตเต่าทะเล”

9 เมษายน 2562 /ปทุมธานี – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดแสดงนิทรรศการชุดใหม่ “วิกฤตเต่าทะเล ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา หวังสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งสร้างความตระหนักด้านธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยเฉพาะการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล พร้อมเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

299A9012 800x533

            ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “ปัจจุบันขยะพลาสติกในทะเล นับเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่ได้สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลอย่างมาก มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่ได้รับผลกระทบจากขยะที่ถูกทิ้งลงสู่ทะเลทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะเต่าทะเล ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูง อพวช. โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จึงได้ดำเนินการจัด งาน Natural History Forum ตอน “วิกฤตเต่าทะเล ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเต่าในกลุ่มต่าง ๆ ในทุกแง่มุม พร้อมบอกเล่าถึงวิกฤตปัญหาขยะทะเลที่ส่งผลต่อเต่าทะเล และเชิญชวนให้ผู้เข้าชมแสดงความรักความห่วงใยที่มีต่อเต่าทะเล และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้สังคมได้เห็นถึงปัญหาขยะทะเลมากยิ่งขึ้นต่อไป

299A8977 800x533

            สำหรับ นิทรรศการ “วิกฤตเต่าทะเล” แบ่งออกเป็น 3 โซนด้วยกัน ประกอบไปด้วย โซนทำความรู้จักเต่า เป็นโซนที่บอกถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเต่าทั้งหมด อาทิ ประวัติการกำเนิดเต่า ประเภทของเต่า และชนิดของเต่าทะเลที่พบในประเทศไทย โซนถัดไป คือ โซนวิกฤตเต่าทะเล หลังจากที่ผู้เข้าชมได้รู้แล้วว่าในทะเลประเทศไทยมีเต่าทั้งหมดกี่ชนิด ในโซนนี้ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ถึงวิกฤตปัญหาต่าง ๆ ที่กำลังส่งผลให้เต่าทะเลกำลังจะสูญพันธุ์ โดยจัดแสดงรูปแบบ 3 มิติ สามารถเห็นเต่าสตัฟฟ์ได้รอบทิศทาง (ยกเว้นเต่าหัวค้อนที่เป็นโมเดล) โซนสุดท้าย คือ โซนรัก (ษ์) เต่าทะเล ในโซนนี้ ผู้เข้าชมจะได้ทำกิจกรรมบอกรักเต่าทะเล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือเต่าทะเลโดยผู้เข้าชมจะได้เขียนข้อความถึงเต่าทะเล ว่าจะช่วยเหลือให้เต่าทะเลอยู่คู่กับทะเลไปอีกนานแสนนานได้อย่างไร และผูกติดไว้กับสายน้ำจำลองที่จำลองไว้ในโซน

299A9265 800x533

            ภายในงานฯ นอกจากนิทรรศการ “วิกฤตเต่าทะเล” แล้ว ผู้เข้าชมยังมีโอกาสได้เข้าร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ  “วิกฤตเต่าทะเล” เพื่อได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาขยะในทะเล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รศ.สพญ.ดร.นันทริกา ขันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน และ คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดงหัวใจอนุรักษ์ ผู้ก่อตั้ง EEC Thailand (Environmental Education Centre Thailand) มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ อีกทั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังได้มอบเต่าออมสิน (เต่าสตัฟฟ์) ไว้ให้กับ อพวช. เพื่อเป็นการสะท้อนสภาพปัญหาการทิ้งขยะของมนุษย์อันส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเล และเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อมต่อไป

299A8974 800x533

            สำหรับผู้สนใจเข้าชม นิทรรศการ “วิกฤตเต่าทะเล” สามารถเข้าชมได้ที่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี ทุกวันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 09.30 – 16.00 น. และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.30 – 17.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0 2577 9999 ต่อ 2122, 2123 หรือ Facebook : NSMthailand, www.nsm.or.th

 

299A9108800x533

299A9274800x533

299A9265800x533

299A927101800x533

299A9073800x450

299A9268800x533

299A9095800x533

299A9012800x533

299A8987800x533

299A8977800x533

299A8974800x533

299A8969800x533

299A8962800x533