อพวช. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จัดอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

อพวช. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จัดอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

18-03-2023
1

18 มีนาคม 2566 /ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วยนายสกุล บุณยทัต นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และรองศาสตราจารย์  ดร.ปุณณมา ศิริพันธ์โนน อุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดการอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและรักงานเขียน ได้รับประสบการณ์และฝึกทักษะด้านการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ หนึ่งในกิจกรรมจากโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี

01

ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ เอ็นเอสเอ็ม (NSM) ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด จัดการอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ขึ้น โดยเป็นส่วนหนึ่งในโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ซึ่งถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและประชาชนเกิดความสนใจและเข้าถึงความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ในด้านการสื่อสารโดยการนำเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มาถ่ายทอดเป็นงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ซึ่งครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์กว่า 100 คน โดยหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะทำให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ และหันมาสนใจเรื่องราววิทยาศาสตร์ พร้อมนำไปสร้างผลงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบงานเขียนมากขึ้น ถือเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนต่อไป”

0203

สำหรับการอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์และนักเขียนมืออาชีพมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม อาทิ อ.สกุล บุณยทัต นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยกับการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประสบการณ์นักเขียน” , ดร.ชนินทร์ สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองสื่อสารวิทยาศาสตร์ อพวช. กับ การบรรยายพิเศษเรื่อง “หนึ่งจินตนาการ ล้านความรู้” และรศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล นักวิทยาศาสตร์ นักเขียน นักแปล ผู้ได้รับรางวัลนราธิป พงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2563 มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “จากจินตนาการสู่งานเขียน” โดยการอบรมฯ จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 18 -19 มีนาคม 2566 ณ ห้องแสงเดือน ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี

0506