เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Regeneron ISEF 2021 (International Science and Engineering Fair)

เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Regeneron ISEF 2021 (International Science and Engineering Fair)

09-12-2021
เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Regeneron ISEF 2021 (International Science and Engineering Fair)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย 9 ทีม เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Regeneron ISEF 2021 (International Science and Engineering Fair) จัดโดย Society for Science & the Public ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 80 ประเทศทั่วโลก

โดยจะทำการจัดประกวดแบบ Online ในวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2564 นี้
ร่วมส่งกำลังใจให้กับเยาวชนทั้ง 9 ทีม และสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.societyforscience.org/isef/

#NSMthailand #อพวช #โครงงานวิทยาศาสตร์ #เรียนรู้วิทยาศาสตร์