พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ACGS Board of Directors Meeting ครั้งที่ 11

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ACGS Board of Directors Meeting ครั้งที่ 11

08-12-2021
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ACGS Board of Directors Meeting ครั้งที่ 11

        นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ (ซ้ายมือคนที่ 2 จากแถวนั่ง) รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ACGS Board of Directors Meeting ครั้งที่ 11 ในระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2560 ณ สาธารณรัฐเกาหลี