NSM ให้การต้อนรับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2567

NSM ให้การต้อนรับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2567

02-02-2024
NSMNSM001

2 กุมภาพันธ์ 2567 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ให้การต้อนรับ ดร.สุรีวัลย์ ลิ้มพิพัฒนกุล ที่ปรึกษายุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2567 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ

NSMNSM0012