อพวช. มอบน้ำดื่ม จำนวน 300 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลหนองเสือ

อพวช. มอบน้ำดื่ม จำนวน 300 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลหนองเสือ

18-02-2022
อพวช. มอบน้ำดื่ม จำนวน 300 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลหนองเสือ

1 กุมภาพันธ์ 2565 / นางณัฐนันท์ พิพัฒน์นวกิจ รอง ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และคณะเจ้าหน้าที่ อพวช. เป็นตัวแทน อพวช. มอบน้ำดื่ม จำนวน 300 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลหนองเสือ เพื่อนำไปใช้สำหรับดูแลผู้ป่วย โดยมีนายจำลอง พรรณสุวรรณ์ นักโภชนาการ โรงพยาบาลหนองเสือ เป็นผู้รับมอบฯ ณ โรงพยาบาลหนองเสือ จ.ปทุมธานี