อพวช. ขอเชิญชวนแชร์ประสบการณ์การสื่อสารวิทยาศาสตร์

อพวช. ขอเชิญชวนแชร์ประสบการณ์การสื่อสารวิทยาศาสตร์

08-12-2021
อพวช. ขอเชิญชวนแชร์ประสบการณ์การสื่อสารวิทยาศาสตร์

   อพวช. ขอเชิญชวนแชร์ประสบการณ์การสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้วยการมองสิ่งรอบตัวเป็นวิทยาศาสตร์ แล้วถ่ายภาพมาร่วมสนุกกันตาม หัวข้อที่ทางเราตั้งเอาไว้เหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการพบเห็นเรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวแล้วมาเล่าสู่กันฟังผ่านภาพถ่าย ในโครงการประกวดภาพถ่าย วิทย์ติดเลนส์ ครั้งที่ 4 (Science is out There)

โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.ประเภทยอดเยี่ยม (รอบที่1) หัวข้อการประกวด “หมอกและควัน” ส่งภาพได้ตั้งแต่ วันนี้ -20 มี.ค.61 (สำหรับประชาชนทั่วไป)

ข่าวสาร

   อพวช. ขอเขิญชวนทุกท่านร่วมค้นหา สังเคราะห์ ร้อยเรียง ถักทอ ความเข้าใจในธรรมขาติและความสวยงามที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้หมอกและควันไม่ว่าจะเป็นหมอกที่แสนสวยงามในฤดูหนาว หรือควันที่แสดงถึงพลังงานความร้อน ด้วยการส่งภาพพร้อมคำบรรยายถึงวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ “หมอกและควัน”

   ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดโปรดส่งภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย ตามหัวข้อที่กำหนดเท่านั้น โดยไฟล์ภาพที่ส่งต้องมีความละเอียดไม่เกิน 5 MB และ ไฟล์ภาพต้องมีความละเอียดขนาดต่ำกว่า 1920x1280 pixel ในรูปแบบนามสกุลไฟล์.JPEG และต้องมีคำบรรยายของแต่ละภาพไม่เกิน 150 คำ คำบรรยายต้องมีความสอดคล้องกับภาพ และมีความเป็นวิทยาศาสตร์ หรือแสดงถึงสาระความรู้ แรงบันดาลใจในด้านวิทยาศาสตร์ ที่ทำเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในภาพ และมีความเป็นเหตุเป็นผล พร้อมกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest

2.ประเภทยอดนิยม (รอบที่ 2) หัวข้อการประกวด “วิทยาศาสตร์อร่อยลิ้น” ส่งภาพได้ตั้งแต่ วันนี้ -20 มี.ค.61 (สำหรับประชาชนทั่วไป)

ข่าวสาร

 (ภาพตัวอย่าง : ที่มาภาพจากผู้เข้าประกวดปีที่ผ่านมา)

อพวช. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมค้นหาความสวยงามและวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใตอาหารไม่ว่าจะเป็นเมนูสุดแสนธรรมดา หรือศิลปะบนจานที่วิจิตรตระการตา ด้วยการส่งภาพพร้อมคำบรรยายที่เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์

   ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดโปรดส่งภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย ตามหัวข้อที่กำหนดเท่านั้น โดยไฟล์ภาพที่ส่งต้องมีความละเอียดไม่เกิน 5 MB และ ไฟล์ภาพต้องมีความละเอียดขนาดต่ำกว่า 1920x1280 pixel ในรูปแบบนามสกุลไฟล์.JPEG และต้องมีคำบรรยายของแต่ละภาพไม่เกิน 150 คำ คำบรรยายต้องมีความสอดคล้องกับภาพ และมีความเป็นวิทยาศาสตร์ หรือแสดงถึงสาระความรู้ แรงบันดาลใจในด้านวิทยาศาสตร์ ที่ทำเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในภาพ และมีความเป็นเหตุเป็นผล พร้อมกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest

รางวัลสำหรับการประกวด 
ประเภทภาพถ่ายยอดนิยม 
รางวัลชนะเลิศสุดยอดนิยมเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศสุดยอดนิยมอันดับ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศสุดยอดนิยมอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลชมเชยสุดยอดนิยม เงินรางวัล 500 บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลชมเชยสุดยอดนิยม เงินรางวัล 500 บาท พร้อมของที่ระลึก

ประเภทภาพถ่ายยอดเยี่ยม 
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลชมเชยอับดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลชมเชยอับดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมของที่ระลึก

รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทร. 02-577-9999 ต่อ 1475  
http://www.nsm.or.th/contest/ 
Facebook : NSMthailand
nsmphotocontest@nsm.or.th