NSM เปิดความสนุกวิทย์ฯ ใน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อว.” จ.อ่างทอง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

NSM เปิดความสนุกวิทย์ฯ ใน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อว.” จ.อ่างทอง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

11-06-2024
Scicara01
Zx123

11 มิถุนายน 2567 / นายอนันตกร ขยันงาน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ให้การต้อนรับ นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ในพิธีเปิดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อว.” จ.อ่างทอง เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดสู่ความยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมนำชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน ซึ่งงานฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ.เมือง จ.อ่างทอง

Nsmca01Fdz123Waz123WqarSazx123