กิจกรรม "The Research Show by Naturalist"

กิจกรรม "The Research Show by Naturalist"

08-12-2021
กิจกรรม "The Research Show by Naturalist"

พบกับ กิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนมกราคม 2561

พบกับนักธรรมชาติวิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

01 Frog Insight Chai 6 424 600

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561
ในตอน Frog Insight : ความลับใต้ผิวบางชื้น
โดย Nat.ชัย (สัญชัย เมฆฉาย)

พบกับนักธรรมชาติวิทยาแมลง

02 Mite Like Face Puk Jan20 424 600

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
ในตอน Mite Face : ไรไล้(ค์)หน้า
โดย Nat.ปุ๊ก (ปัญฑารีย์ สุวรรณลาภเจริญ)

พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านกระดูกและสัตว์ดึกดำบรรพ์

03 Skeleton is the Key Poo Jan.27 424 600

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
ในตอน Skeleton is the Key : กระดูกไขปริศนา
โดย Nat.ปู (ชลวิทย์ ทองเจริญชัยกิจ)

ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน กรุงเทพฯ

จัดกิจกรรมในเวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รับจำนวน 60 คน
สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา Natural History Museum

***หมายเหตุ กิจกรรมนี้สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเท่านั้น***

***สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างานเท่านั้น***