ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มอบโล่และกล่าวขอบคุณแก่หน่วยงานที่ร่วมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563

ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มอบโล่และกล่าวขอบคุณแก่หน่วยงานที่ร่วมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563

09-12-2021
ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มอบโล่และกล่าวขอบคุณแก่หน่วยงานที่ร่วมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563

23 พฤศจิกายน 2563 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มอบโล่และกล่าวขอบคุณแก่หน่วยงานที่ร่วมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563 ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคม มูลนิธิ และหน่วยงานจากต่างประเทศ รวมทั้งความทุ่มเทแรงกายและแรงใจจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกท่าน ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของทุกหน่วยงาน ที่มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ให้เกิดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศแห่งปีในครั้งนี้ ณ เวทีกลาง งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

446759

299A0226

299A0106

299A0165