รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อพวช. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ อพวช.

รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อพวช. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ อพวช.

17-03-2023
1

16 มีนาคม 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคณะผู้บริหาร อพวช. ให้การต้อนรับ รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ อพวช. เยี่ยมชมการดำเนินงาน และนิทรรศการ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

010203