กิจกรรม "The Research Show by Naturalist"

กิจกรรม "The Research Show by Naturalist"

08-12-2021
กิจกรรม "The Research Show by Naturalist"

พบกับ กิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนมีนาคม 2561

พบกับนักธรรมชาติวิทยาสัตว์ทะเล

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561
ในตอน Sea Cucumber Insight : ความลับใต้เกราะหนาม
โดย Nat.เหมียว (ดร.อารมณ์ มุจรินทร์)

พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านหอย

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561
ในตอน The Fittest Shape of Shell : รูปร่างอย่างฉันซิที่รอด
โดย Nat.เหน่ง (บังอร ช่างหลอม)

พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านการสตัฟฟ์สัตว์

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 (ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน)
ในตอน Animal Dressmaker : ขนสลวยสวยด้วยหนัง
โดย Nat.หน่อย(วันชัย สุขเกษม)

จัดกิจกรรมในเวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รับจำนวน 60 คน

สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา Natural History Museum


***หมายเหตุ กิจกรรมนี้สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเท่านั้น***

***สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างานเท่านั้น***