ประกาศผลการประกวดโปสเตอร์สัตว์ป่าสงวน 19 ชนิด ของไทยในโครงการ “Wild Race Season 1 Virtual Race For 19 Reserved Animals Series #3 Endangered จากผู้ส่งเข้าประกวดผลงานกว่า 130 คน และทางคณะกรรมการได้มีมติคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัล

ประกาศผลการประกวดโปสเตอร์สัตว์ป่าสงวน 19 ชนิด ของไทยในโครงการ “Wild Race Season 1 Virtual Race For 19 Reserved Animals Series #3 Endangered จากผู้ส่งเข้าประกวดผลงานกว่า 130 คน และทางคณะกรรมการได้มีมติคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัล

09-12-2021

1 1

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวธนัชดา เวชกรณ์
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
ผลงาน : Help us keep our
ประเภทสัตว์สงวน: ฉลามวาฬ

 

1 2

รางวัลที่ 2
นายลัทธพล วิมลโนช
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
ผลงาน : สูญสิ้น ไม่สูญไป สงวนไว้ กวางชาติไทย
ประเภทสัตว์สงวน: สมัน

 

3
รางวัลที่ 3
นางสาวกชพร อานันทนะ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะมัณฑนศิลป์ ชั้นปีที่ 3
ผลงาน : แต้วแล้วท้องดำ แต่แล้วเหลือแต่ “ชื่อ”
ประเภทสัตว์สงวน: นกแต้วแล้วท้องดำ

 

1

รางวัลชมเชย
นายสรยุทธ ชารี
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
ผลงาน : Save ผืนป่าให้คลาดแคล้ว ต่อชีวิต “แต้วแล้วท้องดำ”
ประเภทสัตว์สงวน: นกแต้วแล้วท้องดำ

 2

รางวัลชมเชย
นางสาวชุติมา ใยบัว
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้นปีที่ 1
ผลงาน : พะยูน ความเชื่อ
ประเภทสัตว์สงวน: พะยูน

แสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะ และขอบคุณน้องๆ ทุกคนมากๆ ที่ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ค่ะ 

หมายเหตุ : ผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมฯ เพื่อนำไปเผยแพร่ 

สอบถามรายละเอียดได้ที่
Web Site : wildrace.net
FB : Wild race Inspire Runner
Line id : @inspirerunner
Tel : 098-945-6568