โครงการ Thailand Science Project grand Award 2018

โครงการ Thailand Science Project grand Award 2018

08-12-2021
โครงการ Thailand Science Project grand Award 2018

โครงการ Thailand Science Project grand Award 2018 เป็นโครงการที่คัดเลือกต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนและครูรุ่นต่อไป
รวมทั้งเป็นการกระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์อีกด้วย  โครงการนี้เปิดรับสมัครในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก 
โครงการ Thailand Science Project grand Award 2018 เป็นโครงการที่คัดเลือกต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนและครูรุ่นต่อไป
รวมทั้งเป็นการกระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ อีกด้วย  โครงการนี้เปิดรับสมัครในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก 

บัดนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกโครงงานและครูวิทยาศาสตร์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ประกาศผล
โครงการ Thailand Science Project grand Award 2018 รอบคัดเลือก และประกาศผลผู้ได้รับรางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2018
สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้

1. ประกาศผล โครงการ Thailand Science Project grand Award 2018 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. ประกาศผล โครงการ Thailand Science Project grand Award 2018 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2018

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 1441(เกศวดี) 1444(นพรัตน์)
หรือ Email: kedwadee@nsm.or.thnopparat_p@nsm.or.th
ทั้งนี้รายละเอียดการเตรียมตัวและการเข้ารับรางวัลจะแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ได้รับรางวัลในภายหลัง

# Title Hits Download
  ประกาศผลการตัดสิน รอบคัดเลือก ม.ต้น 511 Download  Preview 
  ประกาศผลการตัดสิน รอบคัดเลือก ม.ปลาย 877 Download  Preview 
  ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2018 457 Download  Preview