เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญ ส.ค.ส. และไดอารีพระราชทาน ประจำปี 2564

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญ ส.ค.ส. และไดอารีพระราชทาน ประจำปี 2564

09-12-2021
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญ ส.ค.ส. และไดอารีพระราชทาน ประจำปี 2564

240264 37

24 กุมภาพันธ์ 2564 / ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญ ส.ค.ส. และไดอารีพระราชทาน ประจำปี 2564 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2564 ให้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ สร้างความปลื้มปิติ ให้กับเจ้าหน้าที่ อพวช. อย่างหาที่สุดมิได้