“ศุภมาส” มอบ NSM ร่วมงาน “STI Day 2024” กรุงพนมเปญ สานต่อภารกิจสร้างแรงบันดาลใจ วทน. พร้อมผลักดันด้านอุดมศึกษา กระชับความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา

“ศุภมาส” มอบ NSM ร่วมงาน “STI Day 2024” กรุงพนมเปญ สานต่อภารกิจสร้างแรงบันดาลใจ วทน. พร้อมผลักดันด้านอุดมศึกษา กระชับความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา

24-03-2024
STI Day2024-1

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบ NSM นำ “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” จัดแสดงในงาน The 2nd National Science, Technology &Innovation Day (STI Day) 2024 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มี.ค. 2567 ซึ่งเป็นงานด้าน วทน. ที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ประธานเปิดงานฯ กล่าวขอบคุณ กระทรวง อว. ในฐานะผู้ร่วมจัดงานหลักที่นำนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์มาจัดแสดง ทั้งนี้ H.E. Hem Vanndy (เฮ็ม แวนดี) รมว.อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และนายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ NSM ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ ไดมอนด์ ไอส์แลนด์ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

STI Day2024-12

น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า “งาน STI DAY 2024 ถือเป็นงานที่มีความสำคัญระดับอาเซียน มุ่งเน้นไปที่การสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ให้กับเยาวชนและประชาชน รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ในการผลิตผลงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ขอบคุณกระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาที่ไว้วางใจเชิญ อว. ร่วมจัดแสดงมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในการร่วมสร้างความตระหนักรู้ด้าน วทน. ให้กับเยาวชนและประชาชน ที่ราชอาณาจักรกัมพูชา ถือเป็นการผนึกความร่วมมือของ 2 ประเทศระหว่างกระทรวง อว. แห่งราชอาณาจักรไทย กับ กระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา”

STI Day2024-14

ด้าน นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ กล่าวชื่นชมและยกย่อง กระทรวง อว. ในการนำ “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” มาร่วมจัดแสดงในงาน “STI DAY 2024” โดยคาราวานวิทยาศาสตร์ได้สร้างโอกาสอันล้ำค่าให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในกัมพูชา ได้เข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้เกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้ และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่งเสริมความเข้าใจอันดี และสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา พร้อมผลักดันกิจกรรมด้าน วทน. ที่จะเกิดขึ้นของทั้งสองประเทศต่อไป

STIDay202487STI Day2024-17

ขณะที่ ผศ.ดร.รวิน ผอ.NSM กล่าวว่า “กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ได้รับการตอบรับที่ดีจากเยาวชนและประชาชนในราชอาณาจักรกัมพูชา สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่รัฐบาลกัมพูชาให้ความสำคัญด้าน วทน. แก่เยาวชนและประชาชนในประเทศ ทั้งนี้ จึงได้เชิญทางกระทรวงอุตสาหกรรมฯ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา มาร่วมผนึกกำลัง กับ กระทรวง อว. ในงาน อว. แฟร์ ที่จะกำหนดจัดขึ้นในเดือน ก.ค. 67 นี้ เพื่อสานต่อและกระชับความสัมพันธ์ด้าน วทน. ในระดับอาเซียนของทั้งสองประเทศ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและประชาชนต่อไป

STI Day2024-18

สำหรับงาน “STI DAY 2024” ครั้งนี้ ภายในกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ประกอบด้วยนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ (Hands-on Exhibit) ชุด Science for Fun ที่จะชวนทดลองเล่นและค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเองในรูปแบบนิทรรศการสื่อสัมผัส เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และชุดสนุกกับอาชีพวิทย์ (Enjoy Science Careers) ชวนเยาวชนมาค้นพบความถนัดด้านอาชีพผ่านแบบทดสอบและประสบการณ์จากกิจกรรมสวมบทบาทในอาชีพต่าง ๆ พร้อมเปิดประสบการณ์ด้านดาราศาสตร์ กับ กิจกรรมเปิดฟ้ามองดาว (Planetarium) และกิจกรรม Hands-on Activities”

STI Day2024-19STI Day2024-196