5 ธ.ค. 60 นี้ อพวช. ขอเชิญทุกครอบครัว มาเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานผ่านพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้

5 ธ.ค. 60 นี้ อพวช. ขอเชิญทุกครอบครัว มาเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานผ่านพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้

08-12-2021
5 ธ.ค. 60 นี้ อพวช. ขอเชิญทุกครอบครัว มาเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานผ่านพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้

   5 ธ.ค. 60 นี้ อพวช. ขอเชิญทุกครอบครัว มาเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานผ่านพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรมเสริมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์มากมาย โดย อพวช. เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี ! ที่ คลองห้า ปทุมธานี ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้ยังเปิดให้เข้าร่วมนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษาอีกมากมาย อาทิ นิทรรศการ “บทเรียนในความมืด : Dialogue in the Dark” , Science Show , Lab เป็นต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9960