อพวช. จัดอบรม “เรื่องการจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Management)”

อพวช. จัดอบรม “เรื่องการจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Management)”

01-07-2022
02

29 มิถุนายน 2565 / นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นประธานเปิดงานอบรมการจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Management) เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการจัดการพิพิธภัณฑ์ด้วย Learning from Experiences โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมบรรยายบทบาทความสำคัญและการจัดการพิพิธภัณฑ์ โดยได้รับความสนใจจากบุคคลากรด้านการศึกษาตามอัธยาศัย พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จากทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องยูเรก้า ชั้น 2 อาคารสำนักงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี

0002

00005