อพวช. ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.บังอร ฯ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์

อพวช. ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.บังอร ฯ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์

20-12-2022
1

19 ธันวาคม 2565 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอพ. ร่วมแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร. บังอร เบ็ญจาธิกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช. เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ณ อาคาร

01

สปอร์ตคอมเพลส มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี