อพวช. ร่วมกับ สทน. และ ATTA

อพวช. ร่วมกับ สทน. และ ATTA

25-03-2022
อพวช. ร่วมกับ สทน. และ ATTA

1 มีนาคม 2565 /นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามความร่วมมือไตรภาคีกับ นายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) และนายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วยคุณกัลญาณี อัสนี เลขาธิการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ และดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ดังกล่าว เพื่อร่วมกันให้เกิดแรงผลักดันและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจและสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ต่อไป ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้าปทุมธานี

IMG 3708

IMG 3669

IMG 3801

พร้อมกันนี้ คณะสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) และคณะสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) จำนวนกว่า 130 คน ยังได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

IMG 3849

โดยความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในช่วงแรก จะร่วมกันดำเนินการจัดอบรมทีม Operation และมัคคุเทศก์ แบบ 1 วัน เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะความรู้ในด้านแหล่งเรียนรู้ของ อพวช. ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย อพวช. สทน. และ ATTA ซึ่งจะดำเนินการขับเคลื่อนความร่วมมือในครั้งนี้ให้เกิดรูปธรรมต่อไป